Międzynarodowe zespoły – potencjały i wyzwania

Smiling manager holding a globe with his team working at computeW 2012 roku na całym świecie około 30% wszystkich pracowników zatrudnionych na stałe będzie pracować wirtualnie. Tę prognozę magazynu Focus Money potwierdzają psychologowie i eksperci od technologii informacyjnej i komunikacyjnej, dodając, że międzynarodowe (wirtualne) zespoły już od dawna należą do codzienności w wielu przedsiębiorstwach. Na co więc należy zwrócić uwagę, aby współpraca w międzynarodowym (wirtualnym) zespole przebiegała pomyślnie? Oto kilka wskazówek.

Decydującym warunkiem prowadzącym do sukcesu międzynarodowego projektu jest dokładne wyjaśnienie, jeszcze przed stworzeniem zespołu i rozpoczęciem jego prac, kilku podstawowych kwestii, przykładowo:
• procesów i warunków pracy;
• potrzebnych zasobów;
• oraz obszarów zadań.

Dużym wyzwaniem jest wybór członków zespołu z uwzględnieniem odmienności w metodach postrzegania i działania, uwarunkowanych różnym pochodzeniem kulturowym oraz przygotowanie teamu do współpracy. Wiedza na temat różnic kulturowych pozwala w znacznym stopniu zapobiec problemom w komunikowaniu się. Początkowa inwestycja w ustalenie jasnych reguł i zapewnienie wspólnego pojmowania kluczowych definicji czy przebiegu procesów przed rozpoczęciem pracy zespołu, staje się szybko opłacalna. Im jaśniej i klarowniej zostanie opisana praca w zespole, a członkowie otrzymają wystarczająco dużo czasu na zrozumienie celów projektu i zasad współpracy, tym łatwiejsze będzie zaaklimatyzowanie się w nim.

Mimo dobrego przygotowania do międzynarodowej współpracy nieporozumienia są jej stałą częścią, a szczególnie kiedy dochodzi do:
• utrudnień w komunikacji spowodowanych różnym stopniem zaawansowania znajomości języka, którym posługują się członkowie zespołu;
• różnic w stylu komunikacji – niektórzy preferują jasne i bezpośrednie komunikaty, inni natomiast wolą „czytać między wierszami”;
• uwarunkowanych kulturowo różnic w interpretacji istotnych kwestii związanych z pracą w zespole, jak podział odpowiedzialności, składanie raportów, czy stosunek do władzy.

Praca w wirtualnych, międzykulturowych zespołach może być utrudniana również poprzez całkiem przyziemne aspekty takie jak różne strefy czasu, odmienne systemy telekomunikacji, niekompatybilne oprogramowanie komputerowe lub zróżnicowany poziom technologii w danym kraju. Faktem jest, że opanowanie tajników komunikacji międzykulturowej należy do największych wyzwań w pracy z przedstawicielami różnych kultur. Ten fakt potwierdza badanie 85 przedsiębiorstw z sześciu krajów z 2009 roku, w którym 80% badanych uznaje efektywną komunikację za jeden z najważniejszych czynników przyczyniających się do sukcesu w zarządzaniu projektami międzynarodowymi.

 

Reklamy

Niemiecki Dzień Różnorodności Kulturowej

Ponad 300 niemieckich instytucji i prywatnych przedsiębiorstw dołączyło do obchodów II edycji Niemieckiego Dnia Różnorodności Kulturowej. Na terenie całego kraju odbyło się z tej okazji ponad 600 różnych wydarzeń, konferencji i dyskusji, dotyczących roli  jaką różnorodność kulturowa odgrywa w społeczeństwie, polityce i ekonomii. Oto jak obchodzono Dzień Różnorodności w Berlinie: