Światowy Dzień Rożnorodności Kulturowej!

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Rożnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju! To międzynarodowe święto ma na celu promowanie wartości i wzmacnianie świadomości o różnorodności kulturowej na świecie. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej został ustanowiony w 2001 roku przez przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej podczas Konferencji Generalnej UNESCO. Do korzyści wynikających z wzdrażania różnorodności kulturowej w biznesie należą między innymi wzrost kreatywności i innowacyjności. Z okazji tego jakże ważnego dla nas święta, polecamy lekturę ciekawych artykułów z zakresu wdrażaniu zasad Diversity Managment w najnowszym wydaniu magazynu Plattform. Zachęcamy do lektury!

Reklamy