Kraje z najlepszymi pracownikami

Portal biznesowy Puls Biznesu opublikowal ranking 10 najlepszych krajów pod względem warunków pracy i stanu kapitału ludzkiego. Ranking został stworzony na podstawie raportu Światowego Forum Ekonomicznego Human Capital Report. W raporcie brano pod uwagę takie aspekty stanu pracowników jak edukacja, zdrowie, siła robocza i zatrudnienie oraz możliwości środowiska. Szwajcaria, Finlandia, Singapur, Holandia… na którym miejscu jest Polska? Przeczytajcie w artykule: 10 krajów z najlepszymi pracownikami

 

Reklamy